logo-spacirka-2019-web
Najväčšia vínna pivnica v Pukanci - Vínna špacírka 2023

História, súčasnosť i sľubná budúcnosť sú neustále prítomné v genius loci Najväčšej vínnej pivnice v Pukanci. Víno vyrábajú reduktívnym spôsobom ale aj tradičnými postupmi. Ich hrozno pochádza z Pukanca – z vinohradov vysadených v nadmorskej výške nad 400 m.n.m (najvyššie na Slovensku), ale aj z okolitých obcí.

Organizátori a partneri

Návrat hore