logo-spacirka-2019-web
Víno Nichta - Vínna špacírka 2023

Víno Nichta je rodinná firma Branislava Nichtu, manželky Miroslavy a otca Jozefa,, ktorá vznikla v roku 1997, keď nadviazala na rodinnú tradíciu domáceho vinohradníctva a vinárstva. Ročná produkcia je 300 000 litrov vína, čiže objemom a rozsahom výroby vína už patrí medzi stredne veľké vinárske podniky na Slovensku. Rodina vlastní 30 ha vinohradov.

Organizátori a partneri

Návrat hore